ETF spread

Za obchodování ETF se kromě komisí a různých operativních poplatků platí také spread. Stejně jako je tomu na jiných trzích, tak i cena ETF se skládá ze dvou kotací:

Bid – poptávková cena, čili cena, za kterou je možné prodat akcii ETF.
Ask – nabídková cena, čili cena, za kterou je možné nakoupit akcii ETF.

Rozdíl mezi těmito cenami je právě spread. Spread samozřejmě hraje obzvlášť důležitou roli, pokud obchodujete často a nebo je vaším cílem nízký profit target. V takovém okamžiku vám spread může ubírat citelnou část zisku. S výší spreadu přichází několik komplikací.

  1. První komplikací je role tvůrce trhu v ETF. Každý ETF má alespoň jednoho tvůrce trhu, který stanoví Bid a Ask ceny. Tvůrci trhu zajišťují, aby všechny transakce s ETF šly hladce. Obvykle platí, že čím více tvůrců trhu se podílí na obchodování jedné ETF, tím nižší spread tato ETF má. To je dáno tím, že nákupy a prodeje se provádí na co nejlepších možných cenách, takže spolu tvůrci trhu musí soutěžit, aby přilákali zákazníky.
  2. Dalším aspektem, který může ovlivnit výši spreadu, jsou manažerské náklady. Tvůrci trhu totiž mohou některé pozice na ETF hedgeovat, aby se vyhnuli tržnímu riziku. Dělají tak s pomocí futures derivátů, nebo nakupováním košů cenných papírů, které podléhají dané ETF. Je důležité si uvědomit, že se tvůrci trhu tyto další náklady pokusí přenést na své zákazníky ve formě zvýšeného spreadu.
  3. Třetím faktorem ovlivňujícím výši spreadu je likvidita samotné ETF. Likvidita je často spojena se zájmem o jednotlivé ETF v každém okamžiku. Logicky tedy čím větší zájem o daný ETF fond je, tím nižší spread ETF má, protože je na trhu v daném okamžiku více subjektů, kteří ji poptávají nebo nabízejí.