Historie ETF

První pokusy o zavedení ETF se datují na začátek 90. let. Řešila se tehdy otázka rozšíření investorských možností s využitím fondů, které bylo možné obchodovat na burze.

Vznikla myšlenka, že by tyto obchodované fondy mohly být synchronní s indexy. Prvním indexem, podle kterého vznikla ETF, je S&P 500 index. Tím se umožnilo, aby mohla i široká veřejnost s nižšími investičními možnostmi obchodovat. V roce 1992 to posvětila SEC (Securities Exchange Commision). První ETF byl obchodovaný na burze AMEX v roce 1993. Jmenuje se SPDR (S&P Depositary Receipts) tzv. Spider. Tento  investiční fond byl velmi dobře a velmi rychle přijat investorským publikem. Díky tomu se rychle šířilo portfolio ETF. Dalšími byly například PowerShares QQQ – burzovní označení: QQQ (NASDAQ-100), Diamonds – burzovní označení: DIA (Dow Jones Industrial Average) a další.

Tato ETF jsou spravovaná fondy, kde management zajišťuje, aby se hodnota fondu co nejvíce blížila koši daného indexu. Těchto pasivně spravovaných ETF vzniklo v USA jen za posledních 10 let více než 200. Postupně vznikala i nová ETF, která se soustředila také na zahraniční trhy sledující globální, kontinentální nebo přímo regionální indexy.

Důležitý rok 2008

Přelom nastal v roce 2008, kdy SEC již měla připravenou dostatečnou regulaci v oblasti bezpečného řízení a transparentnosti portfolií, a proto povolila aktivní správu ETF. Tento krok umožnil v USA vznik dalších přibližně 200 ETF. Tyto nové fondy se značně liší od těch původních. Hlavně svou skladbou portfolia. Ve většina případů jsou oborově zaměřeny na sektor financí, těžební průmysl, reality, finance a zemědělský průmysl.

Od roku 2008 je tedy možné investovat prakticky do čehokoliv a přitom za téměř jakoukoliv částku.  Tato nová změna ale také upozornila na potřeby dalšího zvýšení regulace. Zároveň to vyvolává mnoho otázek ohledně klasického způsobu investování do dluhopisů či podílových fondů.V oblasti ETF je třeba si položit otázku, zda mají aktivně spravovaná ETF dostatečně kvalitní analytické výzkumy, které mohou dostatečně ospravedlnit obchody s majetkem těchto fondů.

Dále si představíme hlavní ETF fondy.