Stříbro s ETF: SLV

Největší a nejznámější ETF je SLV, neboli iShare Silver Trust, který je kryt stříbrem ve fyzické podobě, a tudíž jeho cena úzce koreluje s cenou stříbra. V roce 2011 činila nabídka stříbra fondem SLV 30% celkové roční produkce, která představovala 1 bilion uncí. Je velice těžké vypočítat aktuální hodnotu tohoto fondu, protože SLV samo o sobě provádí denně nákupy a prodeje v závislosti na poptávce po vlastních cenných papírech, takže se může stát, že poptávka po cenných papírech SLV může být sama o sobě vyšší než poptávka po stříbře. V důsledku toho může cena stříbra růst a tento růst bude ovlivněn pouze poptávkou po fondu SLV.

Pravdou ale také je, že kromě vzrůstu poptávky může také dojít k razantnímu poklesu poptávky po akciích SLV, což zapříčiní silný odprodej těchto akcií a cena stříbra poklesne na nižší hodnoty. Něco podobného se stalo v dubnu 2011, kdy se v krátkém období cena stříbra vyšplhala blízko hranici $49 za unci a SLV vlastnilo celkově 366 milionů uncí. Následoval silný odprodej akcií SLV, dohromady asi 61 milionů, který měl samozřejmě relativně silný vliv na pokles ceny stříbra. Tuto razantní změnu si můžete prohlédnout na následujícím grafu SLV z google finance:

SLV

iShare Silver Trust

Od té doby je situace relativně stabilní, ale je třeba říci, že SLV je rozhodně úspěšné. Od doby svého vzniku, kdy drželo přibližně 20 milionů uncí stříbra udělalo obrovský pokrok, a tak není pochyb, že stříbro dnes láká i investory, kteří by za normálních okolností do tohoto vzácného kovu neinvestovali své zdroje, ačkoliv jak je z grafu vidět, je stříbro mnohem více volatilní, a tudíž láká i spekulanty.