Stříbro s ETF: USV, AGQ a ZSL

Jsou to tři fondy, které nejsou kryty stříbrem ve fyzické podobě (jako tomu je u SLV a SIVR), ale jsou složeny z futures kontraktů na stříbro, takže jsou stejně jako DBS rizikové z pohledu zvyšujících se nákladů. Pokud jsme investovali $10,000 do jednotlivých fondů před 3 roky, tak jsme dosáhli následujícího zhodnocení:

• SLV - $ 17.602

• SIVR - $ 17.695

• USV - $ 17.080

Rozdíl mezi SLV a SIVR je dán nižšími náklady fondu SIVRUSV pak zaostává za oběma fondy krytými stříbrem ve fyzické podobě. Je vidět, že náklady provázené futures kontrakty nejsou zanedbatelné, nicméně rozdíl ještě není tak dramatický. Je třeba dodat, že v Americe se díky vyššímu zdanění SLV a SIVR lze dopočítat jiného výsledku, příznivějšímu USV.

AGQ a ZSL

Oba fondy jsou postaveny na pákovém efektu. Konkrétně vám umožňují ovládat dvojnásobnou cenu vašeho obchodu. AGQ kopíruje cenu dvojnásobně směrem nahoru (long) a ZSL dvojnásobně směrem dolu (short). Použití těchto fondů je vhodné především pro krátkodobé obchodování, protože zde se pákové produkty lépe využijí a pochopitelně je zde vhodné sledovat korelaci s SLVAGQ by mělo dosahovat dvojnásobného trendu SLV.

ACQ vs. SLV

ACQ vs. SLV

Na grafu výše je vidět průběh indexů obou fondů, AGQ červeně a SLV modře. Zajímavá období bylo od začátku roku 2011 až někdy do května tohoto roku, kdy SLV vzrostlo ve velice krátkém období o 150% zatímco AGQ více jak dvojnásobně! Tudíž vstoupit do dlouhé pozice na začátku roku 2011 na 5 měsíců přineslo opravdu zajímavý výdělek. V posledních dvou letech se však indexy opět vyrovnaly a nyní je AGQ spíše méně výkonné než SLV. Pokud se podíváme na ještě delší období, tak můžeme konstatovat velice dobrou návratnost.